Vaalikone.fi - Kuntavaalit 2012

HS.fi

Kuntavaalit 2012 – Tulospalvelu »

Vastaa kysymyksiin: Askola

Vaalikoneen tilanne

Otos: 358

Sopivimmiksi lasketut ehdokkaat

1 Lehto Hannu KD 15,6%
2 Lehmusvuori Timo KD 7,8%
3 Hämäläinen Heli KOK 7,0%
4 Honkasalo Riku KOK 6,1%
5 Sorsa Simo KESK 4,7%

Sopivimmiksi lasketut puolueet

1 Kristillisdemokraatit 45,0%
2 Perussuomalaiset 23,5%
3 SDP 7,5%
4 Vasemmistoliitto 7,3%
5 Vihreät 7,0%

Kysymykset

 • Ehdokkaita 60
 • vastanneita 33
 • vastausprosentti 55,0 %

Taustakysymykset

Taustakysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Tietoja käytetään vastausten analysointiin ja tiedot julkaistaan vastausten kanssa HS.fi:ssä. Niistä ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa.

Sukupuoli:

Kysymykset
 1. Kuntaliitoskeskustelu on käynyt tämän hallituskauden aikana kuumana. Mikä olisi askolalaisten kannalta paras vaihtoehto?

  Asialla on minulle:

 2. Tulisiko lailla säätää yläraja luokkien oppilasmäärälle peruskouluissa?

  Asialla on minulle:

 3. Pitääkö perheellä olla oikeus saada lapsi kunnalliseen päivähoitoon, vaikka toinen vanhemmista on kotona?

  Asialla on minulle:

 4. Mitä kiinteistöverolle pitäisi tehdä kunnassanne?

  Asialla on minulle:

 5. Pitäisikö kouluissa olla kerran viikossa kasvisruokapäivä, jolloin tarjotaan vain kasviruokaa liha- ja kalaruoan sijaan?

  Asialla on minulle:

 6. Tärkeistä kysymyksistä tulisi järjestää entistä enemmän kunnallisia kansanäänestyksiä.

  Asialla on minulle:

 7. Jos kunnan tulot eivät riitä palveluiden rahoittamiseen, mihin keinoon tulisi ensisijaisesti turvautua?

  Asialla on minulle:

 8. Osa kunnista säästää rahaa sammuttamalla katuvalot yöaikaan. Mielestäni tämä on hyvä tapa saada aikaan säästöjä.

  Asialla on minulle:

 9. Pitäisikö kotikuntasi poistaa terveyskeskusmaksu lääkärissä käynneistä?

  Asialla on minulle:

 10. Jos kunnan pitää säästää, mistä seuraavista vaihtoehdoista säästäisitte ensimmäisenä?

  Asialla on minulle:

 11. Pitäisikö kunnallisten palveluiden olla auki myös arki-iltaisin?

  Asialla on minulle:

 12. Kotihoidontuen kuntalisää pitää leikata.

  Asialla on minulle:

 13. Mitä mieltä olette väittämästä: Suurten kauppakeskusten syntymistä taajamien ulkopuolelle tulee jarruttaa kaavoituksen keinoin.

  Asialla on minulle:

 14. Mihin suuntaan kuntanne pitäisi kehittyä?

  Asialla on minulle:

 15. Kunta voi halutessaan antaa kuntalaisille palveluseteleitä, joilla kuntalaiset voivat hankkia palvelut haluamastaan paikasta. Mitä mieltä olette palveluseteleistä?

  Asialla on minulle:

Yleiset arvo- ja asennekysymykset

Yleiset arvo- ja asennekysymykset selvittävät ehdokkaiden arvomaailmaa. Kysymysten käsittelemät asiat eivät kaikki liity kuntien tehtäviin.

 1. Kotikuntani palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

  Asialla on minulle:

 2. Jos kunnassani tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata kunnallisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

  Asialla on minulle:

 3. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

  Asialla on minulle:

 4. Nykyisen kaltaiset kunnalliset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

  Asialla on minulle:

 5. Kotikuntani päätöksenteossa pitää vaalia perinteisiä suomalaisia arvoja.

  Asialla on minulle:

 6. Eduskunta hyväksyi vuonna 2009 lain, joka mahdollistaa parisuhteensa rekisteröineille homo- ja lesbopareille perheen sisäisen adoption. Homo- ja lesboparien pitää saada oikeus myös perheen ulkopuoliseen adoptioon.

  Asialla on minulle:

 7. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntani keskustaan, tarjous pitää hyväksyä.

  Asialla on minulle:

 8. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

  Asialla on minulle:

 9. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

  Asialla on minulle:

 10. Kaikessa kotikuntani päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

  Asialla on minulle: