Vaalikone.fi - Kuntavaalit 2012

HS.fi

Kuntavaalit 2012 – Tulospalvelu »

Vastaa kysymyksiin: Espoo

Vaalikoneen tilanne

Otos: 32581

Sopivimmiksi lasketut ehdokkaat

1 Yliselä Paula KESK 1,3%
2 Marschan Monika RKP 1,2%
3 Markkula Paavo KD 1,2%
4 Vuornos Henrik KOK 1,1%
5 Salomäki Vesa-Matti SDP 1,1%

Sopivimmiksi lasketut puolueet

1 Köyhien Asialla 30,0%
2 Kokoomus 21,7%
3 Muutos 2011 15,8%
4 Vihreät 5,9%
5 Itsenäisyyspuolue 5,2%

Kysymykset

 • Ehdokkaita 701
 • vastanneita 571
 • vastausprosentti 81,5 %

Taustakysymykset

Taustakysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Tietoja käytetään vastausten analysointiin ja tiedot julkaistaan vastausten kanssa HS.fi:ssä. Niistä ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa.

Sukupuoli:

Kysymykset
 1. Kuntauudistustyöryhmä esittää Espoon liittämistä Helsingin, Kauniaisten, Sipoon ja Vantaan kanssa. Ne muodostaisivat metropolialueen suurkunnan. Mitä Espoolle mielestäsi pitäisi tehdä?

  Asialla on minulle:

 2. Lapsiperheiden määrä Espoossa kasvaa nopeasti ja tarvitaan lisää päivähoitopaikkoja. Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä: Päivähoidon lisäpaikat voitaisiin rahoittaa helpoimmin karsimalla liikunta- ja kulttuuripalvelujen rahoitusta.

  Asialla on minulle:

 3. Espoon kaupungintalon kohtalosta on väännetty kättä pitkään. Mitä sille pitäisi tehdä?

  Asialla on minulle:

 4. Espoo on sijoittanut kaupungin sähköyhtiön myynnistä saadut varat kuuteen rahastoon, joiden vuosittainen tuotto on niiden perustamisesta lähtien jäänyt huomattavasti tavoiteltua pienemmäksi. Mitä rahastoille tulisi tehdä?

  Asialla on minulle:

 5. Uudenmaan kuntien enemmistö kannattaa noin 14 kunnan yhteishallinnon selvittämistä. Millainen kuntien metropolialueesta pitäisi tehdä?

  Asialla on minulle:

 6. Mihin suuria kauppakeskuksia pitäisi rakentaa?

  Asialla on minulle:

 7. Mitä mieltä olet väittämästä: espoolaisten on vähennettävä yksityisautoilua.

  Asialla on minulle:

 8. Espoolla on käynnissä valtava investointiohjelma. Lisätulojen saamiseksi on ensisijaisesti (valitse kaksi):

  Asialla on minulle:

 9. Espoossa on vireillä runsaasti tornitalohankkeita. Miten suhtaudut korkeaan rakentamiseen?

  Asialla on minulle:

 10. Espoo suunnittelee kokeilua, jossa osa kaupungin terveyskeskuspotilaista ohjattaisiin yksityiselle lääkäriasemalle. Yksityinen asema tuottaisi palvelut omissa tiloissaan samoilla periaatteilla kuin kunnan terveyskeskukset. Mitä mieltä olet tästä kehityksestä?

  Asialla on minulle:

 11. Terveyskeskusmaksun poistaminen aiheuttaisi Espoon kaupungille 1,5–2 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Mitä mieltä olet väittämästä: terveyskeskusmaksu pitäisi poistaa.

  Asialla on minulle:

 12. Mitä mieltä olet väittämästä: peruskoulun luokkien oppilasmäärälle tulisi lailla säätää yläraja.

  Asialla on minulle:

 13. Mitä mieltä olet väittämästä: perheellä pitää olla oikeus saada lapsi kunnalliseen päivähoitoon, vaikka toinen vanhemmista on kotona.

  Asialla on minulle:

 14. Mitä kiinteistöverolle pitäisi Espoossa tehdä?

  Asialla on minulle:

 15. Mitä mieltä olet joukkoliikenteen lippujen hinnoista?

  Asialla on minulle:

Yleiset arvo- ja asennekysymykset

Yleiset arvo- ja asennekysymykset selvittävät ehdokkaiden arvomaailmaa. Kysymysten käsittelemät asiat eivät kaikki liity kuntien tehtäviin.

 1. Kotikuntani palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

  Asialla on minulle:

 2. Jos kunnassani tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata kunnallisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

  Asialla on minulle:

 3. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

  Asialla on minulle:

 4. Nykyisen kaltaiset kunnalliset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

  Asialla on minulle:

 5. Kotikuntani päätöksenteossa pitää vaalia perinteisiä suomalaisia arvoja.

  Asialla on minulle:

 6. Eduskunta hyväksyi vuonna 2009 lain, joka mahdollistaa parisuhteensa rekisteröineille homo- ja lesbopareille perheen sisäisen adoption. Homo- ja lesboparien pitää saada oikeus myös perheen ulkopuoliseen adoptioon.

  Asialla on minulle:

 7. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntani keskustaan, tarjous pitää hyväksyä.

  Asialla on minulle:

 8. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

  Asialla on minulle:

 9. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

  Asialla on minulle:

 10. Kaikessa kotikuntani päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

  Asialla on minulle: