Vaalikone.fi - Kuntavaalit 2012

HS.fi

Vaalikoneeseen

Kuntavaalit 2012 – Tulospalvelu »

Mykkänen Jouni Kokoomus 181

Perustiedot


  • Puolue: Kansallinen Kokoomus
  • Kunta: Espoo
  • Ehdokasnumero: 181
  • Ikä: 73
  • Koulutustaso: Ylempi korkea-aste

Oma esittely


Arvonimeni on Tasavallan Presidentti Tarja Halosen vuonna 2007 myöntämä Kulttuurineuvos, oppiarvoni Valtiotieteen maisteri Helsingin Yliopistosta vuonna 1964. Olen työskennellyt 24 vuotta Yleisradiossa toimittajana ja johtajana, 11 vuotta Suomen elokuvasäätiön toimitusjohtajana ja 6 vuotta Kansallisen kokoomuksen tiedotussihteerinä ja tiedotuspäällikkönä. Eduskunnan jäsen olen ollut 5 vuotta.
Luottamustehtävissä olen ollut mm. Espoon kaupunginvaltuuston jäsen ja varajäsen, kaupunginhallituksen jäsen, usean lautakunnan jäsen ja puheenjohtaja sekä Espoon kaupungin omistaman vuokrataloyhtiön hallituksen puheenjohtaja.
Espoon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon olen kuulunut tähän mennessä 18 vuotta ja olen myös yhteisen kirkkoneuvoston ja Tapiolan seurakuntaneuvoston jäsen.
OIen mukana monissa kulttuuriin littyvissä yhteisöissä, kuten puheenjohtajana Uudenmaan taidetoimikunnassa, Akseli Gallen-Kallelan museosäätiössä ja Taidemuseo EMMA:n ystävä-järjestössä.
Yhteiskunnallisista tehtävissä olen ollut mm. Kansallisen Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja Espoon aluejärjestän puheen johtaja. Uudenmaan piirissä olen kunniajäsen samoin kuin Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunnan ensimmäinen kunniajäsen.
Olen toiminut Tapiolan kansallisten senioreiden ja Kansallisen senioriliiton puheenjohtajana ollen nyt valtuuston puheenjohtaja sekä Euroopan senioriliiton varapuheenjohtaja.
Perheeseeni kuuluu vaimo ja kuusi lasta sekä viisi lastenlasta.

Vaalikonevastaukset


  • Suuri merkitys
  • Pieni merkitys

Kysymykset

1.Kuntauudistustyöryhmä esittää Espoon liittämistä Helsingin, Kauniaisten, Sipoon ja Vantaan kanssa. Ne muodostaisivat metropolialueen suurkunnan. Mitä Espoolle mielestäsi pitäisi tehdä?
Tarvitaan esitettyä suurempi kunta. Espoo pitäisi liittää yhteen Helsingin, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon ja Vantaan kanssa.
Työryhmän esitys on hyvä: Espoo tulisi liittää yhteen Helsingin, Kauniaisten, Sipoon ja Vantaan kanssa.
Liitos Kauniaisten kanssa riittää.
Nykyinen tilanne on hyvä eli Espoo säilyttäisi itsenäisyytensä.

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Espoo on säilytettävä itsenäisenä ja harjoitettava tiivistä yhteistyötä sekä pääkaupunkiseudun kuntien että metropolialueeseen kuuluvien 14 kunnan kesken.

2.Lapsiperheiden määrä Espoossa kasvaa nopeasti ja tarvitaan lisää päivähoitopaikkoja. Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä: Päivähoidon lisäpaikat voitaisiin rahoittaa helpoimmin karsimalla liikunta- ja kulttuuripalvelujen rahoitusta.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Lasten päivähoitoa sekä liikunta- ja kulttuuripalveluista on väärin asettaa vastakkain. Espoo pystyy kantamaan taloudellisen vastuun näistä kaikista.

3.Espoon kaupungintalon kohtalosta on väännetty kättä pitkään. Mitä sille pitäisi tehdä?
Antaa olla tyhjillään, kunnes talon purkaminen voidaan aloittaa ja rakentaa jotain kauniimpaa tilalle.
Kaupungintalo pitäisi ottaa tilapäiseen käyttöön ennen kuin se puretaan.
Kaupungintalo on peruskorjattava ja otettava uudelleen käyttöön.

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Kaupungintalolla ei ole sellaista kulttuuriarvoa, että se pitäisi säilyttää, mutta tilapäinen käyttömahdollisuus on tutkittava.

4.Espoo on sijoittanut kaupungin sähköyhtiön myynnistä saadut varat kuuteen rahastoon, joiden vuosittainen tuotto on niiden perustamisesta lähtien jäänyt huomattavasti tavoiteltua pienemmäksi. Mitä rahastoille tulisi tehdä?
Rahaa pitäisi sijoittaa riskistä huolimatta nykyistä enemmän osakkeisiin, koska korkorahastot eivät riitä kattamaan edes inflaatiota.
Nykyinen sijoitustaktiikka on hyvä. Tuottoa on odotettava kärsivällisesti.
Rahastoja tulisi purkaa ja käyttää rahaa kiireellisiin hankkeisiin kuten koulujen peruskorjaukseen ja terveyskeskuspalveluiden parantamiseen.

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Sijoitustaktiikka on toiminut vaikeissa olosuhteissa tyydyttävästi.

5.Uudenmaan kuntien enemmistö kannattaa noin 14 kunnan yhteishallinnon selvittämistä. Millainen kuntien metropolialueesta pitäisi tehdä?
Metropolialuetta ei tarvita.
Valta maankäytössä, asumisessa ja liikenteessä on siirrettävä metropolille. Sille on annettava verotusoikeus.
Metropolialueesta on tehtävä löyhä yhteistyöelin, joka sopii asiat sopimuksilla.

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Maankäyttö, asuminen ja liikenne eivät edellytä uutta verotusorganisaatiota.

6.Mihin suuria kauppakeskuksia pitäisi rakentaa?
Ainoastaan hyvien julkisten yhteyksien päähän esimerkiksi rautatieasemien tai tulevien metroasemien yhteyteen.
Kauppakeskuksia voi hyvin rakentaa myös moottoriteiden varsille, vaikka se johtaisi yksityisen autoliikenteen lisääntymiseen

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Rautatieasemien ja tulevien metroasemien yhteyteen sijoitettavien kauppakeskusten lisäksi on mahdollista erikseen perustelluista rakentaa niitä myös moottoriteiden varsille.

7.Mitä mieltä olet väittämästä: espoolaisten on vähennettävä yksityisautoilua.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Kannatan sekä mahdollisimman toimivaa julkista liikennettä että mahdollisuutta liikkua myös yksityisautoilla.

8.Espoolla on käynnissä valtava investointiohjelma. Lisätulojen saamiseksi on ensisijaisesti (valitse kaksi):
myytävä kaupungin omaisuutta
korotettava kunnallisveroa
purettava rahastoja
otettava lisää lainaa
korotettava tai otettava käyttöön uusia palvelu- tai käyttömaksuja

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Veronkorotusten sijaan tulee kaupungin vahvistaa edellytyksiä työpaikkojen luomiseen ja säilyttämiseen. Näin saadaan verotuloja lisää. Tämä työpaikkojen vahvistamislinja puuttuu edellä mainituista vastausvaihtoehdoista. Myös menojen kurissa pitäminen ja karsinta on tarpeen.

9.Espoossa on vireillä runsaasti tornitalohankkeita. Miten suhtaudut korkeaan rakentamiseen?
Yli 20-kerroksiset tornitalot eivät sovi Espooseen edes metro- ja juna-asemien lähelle.
Tornitalot ovat toimiva ratkaisu joukkoliikenneasemien lähellä. Muualle ne eivät sovi.
Tornitaloja tulisi rakentaa myös pientalovaltaisille asuinalueille.

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Tornitalot sopivat esimerkiksi metroasemien yhteyteen.

10.Espoo suunnittelee kokeilua, jossa osa kaupungin terveyskeskuspotilaista ohjattaisiin yksityiselle lääkäriasemalle. Yksityinen asema tuottaisi palvelut omissa tiloissaan samoilla periaatteilla kuin kunnan terveyskeskukset. Mitä mieltä olet tästä kehityksestä?
Kehityssuunta on oikea. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä pitäisi lisätä.
Yhteistyötä kannattaa kokeilla. Jos tulokset ovat hyviä, kannattaa vastaavia kokeiluja lisätä ja jos tulokset ovat huonoja, kannattaa kunnan vastuut pitää entisellään.
Kehityssuunta on väärä. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ei pidä lisätä, vaan kunnan on huolehdittava itse peruspalveluista kuten terveydenhuollosta.

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

OLlennaista on terveyspalveluiden korkea laatu ja hinta, ei se, onko tuottaja yksityinen vai kunnan oma.

11.Terveyskeskusmaksun poistaminen aiheuttaisi Espoon kaupungille 1,5–2 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Mitä mieltä olet väittämästä: terveyskeskusmaksu pitäisi poistaa.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Terveyskeskusmaksu ei ole kohtuuton. Se varmistaa omalta osaltaan palveluiden saatavuutta ja laatua.

12.Mitä mieltä olet väittämästä: peruskoulun luokkien oppilasmäärälle tulisi lailla säätää yläraja.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Oppilaiden liian suuri määrä saa aikaan vaikeuksia opetuksen tasolle.

13.Mitä mieltä olet väittämästä: perheellä pitää olla oikeus saada lapsi kunnalliseen päivähoitoon, vaikka toinen vanhemmista on kotona.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Lapsen kannalta on oltava mahdollisuus päivähoidon virikkeelliseen ympäristöön yhdessä muiden lasten kanssa.

14.Mitä kiinteistöverolle pitäisi Espoossa tehdä?
Alentaa nykyisestä
Pitää nykytasolla
Nostaa nykyisestä

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Kiinteistöveron nosto nostaa asumiskustannuksia, jotka jo ennestään ovat korkeita pääkaupunkiseudulla.

15.Mitä mieltä olet joukkoliikenteen lippujen hinnoista?
Joukkoliikenteen tulee olla käyttäjilleen maksutonta.
Joukkoliikenteen tulee olla maksullista, mutta lippujen hintoja tulee alentaa nykyisestä.
Joukkoliikenteen lippujen hinnat ovat nyt oikealla tasolla.
Joukkoliikenteen lippujen hintoja voi nostaa, jos palvelut samalla parantuvat.
Joukkoliikenteen lippujen hintoja tulee joka tapauksessa korottaa.

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Joukkoliikenteessäkin tulee ottaa kohtuullinen matkustajien omavastuu huomioon niin kuin tapahtuu nytkin.

Yleiset arvo- ja asennekysymykset

16.Kotikuntani palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Kunnan tulee huolehtia palveluiden laadullisesta tasosta ja kohtuullisesta hinnasta. Olennaista yksityisten palveluiden käytössä on pitää kilpailutuksessa asiantuntemus tarvittavalla tasolla.

17.Jos kunnassani tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata kunnallisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Jotta palvelut ja sosiaalietuudet voidaan turvata, on hoidettava taloutta mahdollisimman hyvin.

18.Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Tuloeroja tasataan verotuksella sekä sosiaalisten palveluiden saatavuudella ja kohtuullisella hinnoittelulla.

19.Nykyisen kaltaiset kunnalliset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Nykytaso pystytään turvaamaan, kunhan huolehditaan taloudesta ja työllisyydestä.

20.Kotikuntani päätöksenteossa pitää vaalia perinteisiä suomalaisia arvoja.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Vastuun kantaminen, avun tarpeessa olevista lähimmäisistä huolehtiminen sekä ahkeruus ja rehellisyys ovat mm. sellaisia arvoja, joita tulee vaalia.

21.Eduskunta hyväksyi vuonna 2009 lain, joka mahdollistaa parisuhteensa rekisteröineille homo- ja lesbopareille perheen sisäisen adoption. Homo- ja lesboparien pitää saada oikeus myös perheen ulkopuoliseen adoptioon.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Eduskunnan päätös vuodelta 2009 on vielä tuore, eikä tämä asia liity kaupunginvaltuustokauden toimintaan.

22.Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntani keskustaan, tarjous pitää hyväksyä.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Ei ole perusteltua syytä vastustaa viranomaisvastuulla toimivan keskuksen perustamista.l

23.Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Kuri ja järjestys on tarpeen, vaikka ruumiillista kuritusta ei saa hyväksyä missään muodossa. Paras menettelytapa on se, että oppilaat, opettajat ja vanhemmat ovat hyvässä yhteistyössä vuorovaikutuksessa keskenään

24.Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Kunta selviää kaikkista tehtävistään - myös ympäristöasioiden hoidosta - kun talouskasvu sekä työpaikkojen luominen ja säilyttäminen toimivat.

25.Kaikessa kotikuntani päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Jouni MykkänenJouni Mykkänen: ...

Samalla kun huolehditaan talouskasvusta, on tarpeen ja mahdollista edellyttää, ettei toteuteta ympäristölle haitallisia hankkeita