Vaalikone.fi - Kuntavaalit 2012

HS.fi

Vaalikoneeseen

Kuntavaalit 2012 – Tulospalvelu »

Ruoho Veera Perussuomalaiset 76

Perustiedot


  • Puolue: Perussuomalaiset
  • Kunta: Espoo
  • Ehdokasnumero: 76
  • Lasten lukumäärä: 1

Oma esittely


43 vuotias yrittäjämiehen kanssa naimisissa oleva yhden lapsen äiti. Ammatti poliisi. Tällä hetkellä hoitovapaalla. Äitiyslomalle Helsingin poliisilaitoksen Ulkomaalaispoliisin maastakarkoitustutkinnasta.
Poliisityötä tehnyt yli 20 vuotta, joista 3,5 vuotta ulkomailla YK:n kansainvälisissä kriisinhallintatehtävissä. Viimeisimpänä Darfurissa Sudanissa kaksi vuotta 2007-2009.
Ihmiskauppatutkinnassa (Kosovo) vahvistui entisestään halu parantaa naisten ja lasten asemaa tilanteissa ja maissa, joissa se on ihmisarvoa alentavaa.

Harrastustausta: mm huippu-urheilu aina olympiaedustukseen saakka taekwondossa.

Ystäviä ympäri maailman ja Suomen eri uskontokunnista ja etnisistä taustoista. Tunnettu vahvasta oikeudentajusta, kunnioituksesta vanhempia ihmisiä kohtaan ja tavasta tehdä työtä intohimoisesti hankalista olosuhteista tai mistä tahansa esteistä huolimatta. Kuuntelee mielellään ihmisiä. Kun uskoudutaan ongelmissa, herää välitön halu auttaa, keksiä vaihtoehtoja ja ratkaisuja.

Kunnioitus ihmisoikeuksia kohtaan ja usko demokratiaan
Oma talous aina pidetty kunnossa.
Espoon tuomiokirkkoseurakunnan jäsen (ev.lut).

Tärkeitä asioita: Ihmisten, kotien ja liikenteen turvallisuus, työn, yrittäjyyden ja työllistymisen tukeminen, omaishoitajien ja vanhusten arvostus, lapsiperheiden asema ja liikuntamahdollisuuksien takaaminen kaikenikäislle ja- kykyisille.

Julkiset varat käytettävä järkevästi kuntalaisia hyödyttäviin peruspalveluihin, ja säästöt aloitettava karsimalla pois liialliset tuet.
Kunnan ei pidä maksaa esimerkiksi rikollista elämää elävien vuokria. Jos vanhempi tai kumpikin vanhempi ilman töitä, heidän pitää hoitaa kaikki lapsensa kotona, eikä käyttää muutenkin vähissä olevia päivähoitopaikkoja. Ulkomaanmatkoja ei pidä maksaa kenellekään vanhaan kotimaahansa virkistystarkoituksessa. Kunnan ei pidä kustantaa kulttuuripukuja. Kunnan toimissa ja päätöksissä noudatettava hyvän hallnnon yhtä tärkeää periaatetta: avoimuutta.

Vaalikonevastaukset


  • Suuri merkitys
  • Pieni merkitys

Kysymykset

1.Kuntauudistustyöryhmä esittää Espoon liittämistä Helsingin, Kauniaisten, Sipoon ja Vantaan kanssa. Ne muodostaisivat metropolialueen suurkunnan. Mitä Espoolle mielestäsi pitäisi tehdä?
Tarvitaan esitettyä suurempi kunta. Espoo pitäisi liittää yhteen Helsingin, Kauniaisten, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon ja Vantaan kanssa.
Työryhmän esitys on hyvä: Espoo tulisi liittää yhteen Helsingin, Kauniaisten, Sipoon ja Vantaan kanssa.
Liitos Kauniaisten kanssa riittää.
Nykyinen tilanne on hyvä eli Espoo säilyttäisi itsenäisyytensä.
2.Lapsiperheiden määrä Espoossa kasvaa nopeasti ja tarvitaan lisää päivähoitopaikkoja. Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä: Päivähoidon lisäpaikat voitaisiin rahoittaa helpoimmin karsimalla liikunta- ja kulttuuripalvelujen rahoitusta.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Veera RuohoVeera Ruoho: ...

Päivähoitopaikkoja ei saisi käyttää perheet, joissa jompikumpi tai molemmat vanhemmat kotona työttöminä tai osaa lapsista kotona hoitaen, kuten nyt tapahtuu.

3.Espoon kaupungintalon kohtalosta on väännetty kättä pitkään. Mitä sille pitäisi tehdä?
Antaa olla tyhjillään, kunnes talon purkaminen voidaan aloittaa ja rakentaa jotain kauniimpaa tilalle.
Kaupungintalo pitäisi ottaa tilapäiseen käyttöön ennen kuin se puretaan.
Kaupungintalo on peruskorjattava ja otettava uudelleen käyttöön.

Veera RuohoVeera Ruoho: ...

Jos viimeisin tieto pitää paikkaansa, että siellä on asbestia, taloa ei voida käyttää.

4.Espoo on sijoittanut kaupungin sähköyhtiön myynnistä saadut varat kuuteen rahastoon, joiden vuosittainen tuotto on niiden perustamisesta lähtien jäänyt huomattavasti tavoiteltua pienemmäksi. Mitä rahastoille tulisi tehdä?
Rahaa pitäisi sijoittaa riskistä huolimatta nykyistä enemmän osakkeisiin, koska korkorahastot eivät riitä kattamaan edes inflaatiota.
Nykyinen sijoitustaktiikka on hyvä. Tuottoa on odotettava kärsivällisesti.
Rahastoja tulisi purkaa ja käyttää rahaa kiireellisiin hankkeisiin kuten koulujen peruskorjaukseen ja terveyskeskuspalveluiden parantamiseen.

Veera RuohoVeera Ruoho: ...

Pidän arveluttavana sitä, että yhteisiä varoja laitetaan kiinni rahastoihin, koska niissä on riski hävitä, kuten on käynyt jo.

5.Uudenmaan kuntien enemmistö kannattaa noin 14 kunnan yhteishallinnon selvittämistä. Millainen kuntien metropolialueesta pitäisi tehdä?
Metropolialuetta ei tarvita.
Valta maankäytössä, asumisessa ja liikenteessä on siirrettävä metropolille. Sille on annettava verotusoikeus.
Metropolialueesta on tehtävä löyhä yhteistyöelin, joka sopii asiat sopimuksilla.
6.Mihin suuria kauppakeskuksia pitäisi rakentaa?
Ainoastaan hyvien julkisten yhteyksien päähän esimerkiksi rautatieasemien tai tulevien metroasemien yhteyteen.
Kauppakeskuksia voi hyvin rakentaa myös moottoriteiden varsille, vaikka se johtaisi yksityisen autoliikenteen lisääntymiseen
7.Mitä mieltä olet väittämästä: espoolaisten on vähennettävä yksityisautoilua.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Veera RuohoVeera Ruoho: ...

Ruuhkat ovat pahoja nykyisellään, mutta on muistettava, että julkinen liikenne ei kata kaikkia asuinalueita siten, että se sopisi esimerkiksi vuorotyöläisille ja työpaikatkin voivat sijaita julkisen liikenteen ulottumattomissa.

8.Espoolla on käynnissä valtava investointiohjelma. Lisätulojen saamiseksi on ensisijaisesti (valitse kaksi):
myytävä kaupungin omaisuutta
korotettava kunnallisveroa
purettava rahastoja
otettava lisää lainaa
korotettava tai otettava käyttöön uusia palvelu- tai käyttömaksuja
9.Espoossa on vireillä runsaasti tornitalohankkeita. Miten suhtaudut korkeaan rakentamiseen?
Yli 20-kerroksiset tornitalot eivät sovi Espooseen edes metro- ja juna-asemien lähelle.
Tornitalot ovat toimiva ratkaisu joukkoliikenneasemien lähellä. Muualle ne eivät sovi.
Tornitaloja tulisi rakentaa myös pientalovaltaisille asuinalueille.
10.Espoo suunnittelee kokeilua, jossa osa kaupungin terveyskeskuspotilaista ohjattaisiin yksityiselle lääkäriasemalle. Yksityinen asema tuottaisi palvelut omissa tiloissaan samoilla periaatteilla kuin kunnan terveyskeskukset. Mitä mieltä olet tästä kehityksestä?
Kehityssuunta on oikea. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä pitäisi lisätä.
Yhteistyötä kannattaa kokeilla. Jos tulokset ovat hyviä, kannattaa vastaavia kokeiluja lisätä ja jos tulokset ovat huonoja, kannattaa kunnan vastuut pitää entisellään.
Kehityssuunta on väärä. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyötä ei pidä lisätä, vaan kunnan on huolehdittava itse peruspalveluista kuten terveydenhuollosta.
11.Terveyskeskusmaksun poistaminen aiheuttaisi Espoon kaupungille 1,5–2 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Mitä mieltä olet väittämästä: terveyskeskusmaksu pitäisi poistaa.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
12.Mitä mieltä olet väittämästä: peruskoulun luokkien oppilasmäärälle tulisi lailla säätää yläraja.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Veera RuohoVeera Ruoho: ...

Liian suurissa luokissa opetus kärsii.

13.Mitä mieltä olet väittämästä: perheellä pitää olla oikeus saada lapsi kunnalliseen päivähoitoon, vaikka toinen vanhemmista on kotona.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Veera RuohoVeera Ruoho: ...

Päivähoitopaikat muutenkin vähissä. Ei pidä tehdä lapsia, jollei ole kykyä tai halua lastaan hoitaa.

14.Mitä kiinteistöverolle pitäisi Espoossa tehdä?
Alentaa nykyisestä
Pitää nykytasolla
Nostaa nykyisestä
15.Mitä mieltä olet joukkoliikenteen lippujen hinnoista?
Joukkoliikenteen tulee olla käyttäjilleen maksutonta.
Joukkoliikenteen tulee olla maksullista, mutta lippujen hintoja tulee alentaa nykyisestä.
Joukkoliikenteen lippujen hinnat ovat nyt oikealla tasolla.
Joukkoliikenteen lippujen hintoja voi nostaa, jos palvelut samalla parantuvat.
Joukkoliikenteen lippujen hintoja tulee joka tapauksessa korottaa.

Yleiset arvo- ja asennekysymykset

16.Kotikuntani palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Veera RuohoVeera Ruoho: ...

Yksityiset yritykset tuovat tehokkuutta.

17.Jos kunnassani tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata kunnallisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Veera RuohoVeera Ruoho: ...

Perussosiaalietuudet säilytettävä, mutta ylimääräiset etuudet leikattava.

18.Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Veera RuohoVeera Ruoho: ...

Yrittäjyyttä ja työtä on arvostettava, ei siitä pidä rangaista. Yrittäjän ja työntekijän, joka tekee pitkiä päiviä, pitääkin ansaita enemmän kuin sen terveen ihmisen, joka ei työtä tee. ( Ja valitettavan usein ei edes halua tehdä ).

19.Nykyisen kaltaiset kunnalliset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Veera RuohoVeera Ruoho: ...

Sosiaalietuisuuksien järjestelmällinen väärinkäyttö pitäisi estää nykyistä tarkemmalla seuranalla ja tutkinnalla. Liiat ja tasa-arvon vastaiset tuet pois.

20.Kotikuntani päätöksenteossa pitää vaalia perinteisiä suomalaisia arvoja.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Veera RuohoVeera Ruoho: ...

Perinteinen suomalainen arvo on ollut työn ja yrittäjyyden arvostaminen.

21.Eduskunta hyväksyi vuonna 2009 lain, joka mahdollistaa parisuhteensa rekisteröineille homo- ja lesbopareille perheen sisäisen adoption. Homo- ja lesboparien pitää saada oikeus myös perheen ulkopuoliseen adoptioon.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Veera RuohoVeera Ruoho: ...

Maailmassa on paljon orpoja, hylättyjä ja katulapsia, että niitä riittää varmasti kaikille halukkaille holhoajille. En voi ymmärtää mitä holhoajan sukupuolisella suuntautumisella on tekemistä hänen kykyynsä hoitaa lasta. Sellainen joka muuta väittää, olisi ennemminkin valmis antamaan lapsen kärsiä ihmiskaupan uhrina, pedofilien uhrina , liimanhaistelijana , lapsiprostituoituna jne kuin homon ta lesbon kasvattina. Heterovanhemmatkin syynätään tarkkaan ovatko he sopivia adoptiovanhemmksi. Ei adoptio-oikeutta saa myöskään homot ta lesbot, jotka eivät täytä ko vaatimuksia holhoajalta. Ne , jotka pelkäävät lapsen kasvavan "homoksi" homojen kasvattamana, miettiköön mistä johtuu että jokaisen homon ja lesbon vanhemmat ovat melkolailla olleet heteroja -ja silti on pojasta homo tullut, tai tytöstä lesbo. Homofobia kuuluu mielestäni enää joihinkin kehitysmaihin. Niissä maissa ollaan fanaattisia homouden ja lesbouden tuomitsijoita, vaikka siellä on yhdessä maassa todennäköisesti enemmän kaappihomoja kuin Suomessa asukkaita. Tärkeämpää olisi puhua suomalaisten sekakäyttäjä-, alkoholisti- tai narkomaanivanhemman/vanhempien kyvystä huoltaa lasta.

22.Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntani keskustaan, tarjous pitää hyväksyä.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Veera RuohoVeera Ruoho: ...

Jos valtio tarjoaa myös rahoituksen keskuksen ylläpitoon, niin mikäettei. Lisäkuluja ei nyt Espoolle oteta! Turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset ovat tuttuja paikkoja , joten henkilökohtaisesti semmoisen perustaminen vaikka naapuriini, ei minua hetkauttaisi -mielenkiintoista se vain olisi.

23.Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Veera RuohoVeera Ruoho: ...

Ken kuritta kasvaa, se kunniatta kuolee. Kuriton oppilas hekentää muidenkin lasten oppimista. Työ opettajalle käy liian raskaaksi ilman mahdollisuuksia kurinpitoon.

24.Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Veera RuohoVeera Ruoho: ...

Suomi on sitoutunut kestävään kehitykseen, joten on tehtävä arviointi miten suunniteltu työpaikkojen luominen ja talouskasvu vaikuttavat ympäristöön. Käytän esmerkkiäni: Ei nyt jokaista lupiinia aleta suojelemaan, muttei myöskään saastuteta luontoa haitallisesti. Luonto antaa sen mitä tarvitaan, muttei kaikkea mitä ahnehditaan.

25.Kaikessa kotikuntani päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Veera RuohoVeera Ruoho: ...

Eiköhän Suomi ole kansainvälisissä sopimuksissakin näihin asiohin sitoutunut. YVA (Ympäristöön vaikutus arvioinnit ) on tehtävä kaikissa hankkeissa, joiden arvellaan vaikuttavan merkittävästi ympäristöön. Kestävä kehitys läpileikkaavana -kyllä.