Vaalikone.fi - Kuntavaalit 2012

HS.fi

Vaalikoneeseen

Kuntavaalit 2012 – Tulospalvelu »

Lange Antti Kristillisdemokraatit 759

Perustiedot


  • Puolue: Suomen Kristillisdemokraatit
  • Kunta: Helsinki
  • Ehdokasnumero: 759
  • Ikä: 70
  • Koulutustaso: Tutkijakoulutus

Oma esittely


valtiotieteen tohtori, matemaatikko ja keksintöyrittäjä

Vaalikonevastaukset


  • Suuri merkitys
  • Pieni merkitys

Kysymykset

1.Kuntaliitoskeskustelu on käynyt tämän hallituskauden aikana kuumana. Mikä olisi helsinkiläisen kannalta paras vaihtoehto?
Liitos Espoon, Kauniaisen, Sipoon ja Vantaan kanssa
Liitos Espoon, Kauniaisen, Keravan, Kirkkonummen, Sipoon ja Vantaan kanssa
Liitos Vantaan kanssa
Ei mikään. Helsingin pitää säilyä itsenäisenä.
2.Mitä mieltä olet väittämästä: Helsingissä pitäisi ottaa käyttöön niin sanottu pormestarimalli, jossa kaupungin johtajisto koostuisi valtuustokaudeksi valituista poliitikoista.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
3.Helsinki nosti vuodeksi 2011 kuntaveronsa 18,5 prosenttiin. Kaupungin taloustilanne oli kuitenkin viime vuonna odotettua parempi ja tulos 280 miljoonaa ylijäämäinen. Mitä kaupungin pitäisi ensisijaisesti tehdä? Valitse yksi vaihtoehto.
Laskea kuntavero takaisin 17,5 prosenttiin.
Hillitä velanottoaan ja varautua tuleviin vuosiin.
Käyttää ylijäämä koulujen peruskorjausten kaltaisiin investointeihin.
Veroprosenttia pitää korottaa vielä enemmän, että tulevaisuudessa mahdollisesti häämöttäviin talousongelmiin voidaan varautua.
4.Uudenmaan kuntien enemmistö kannattaa noin 14 kunnan yhteishallinnon selvittämistä. Millainen kuntien metropolialueesta pitäisi tehdä?
Metropolialuetta ei tarvita.
Valta maankäytössä, asumisessa ja liikenteessä on siirrettävä metropolille. Sille on annettava verotusoikeus.
Metropolialueesta on tehtävä löyhä yhteistyöelin, joka sopii asiat sopimuksilla.
5.Kaupunginhallitus päätti toukokuussa kaataa Helsinkiin kaavaillun Guggenheimin taidemuseon. Mitä tyhjäksi jääneelle Katajanokan tontille pitäisi mielestäsi tehdä?
Tontille pitäisi rakentaa Guggenheimin taidemuseo.
Tontille pitäisi rakentaa Helsingin uusi taidemuseo.
Tontti pitäisi valjastaa kansalaisten urheilulliseksi oleskelutilaksi, jossa olisi esimerkiksi pingispöytiä ja koripallokoreja.
Tontti pitäisi jättää tyhjäksi ainakin toistaiseksi.
6.Terveyskeskusmaksun poistaminen aiheuttaisi Helsingille noin 4 miljoonan vuosittaiset lisäkustannukset. Mitä mieltä olet väittämästä: terveyskeskusmaksu pitäisi poistaa.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
7.Hintasäännellyn Hitas-asuntojärjestelmän tarkoitus on tarjota kohtuuhintaisia omistusasuntoja ja myös valvoa, että asunnot pysyvät kohtuuhintaisina. Mitä mieltä olet väittämästä: Hitas-järjestelmä pitäisi purkaa.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
8.Helsinkiin kaavaillaan runsaasti korkeita rakennuksia eli niin sanottuja tornitaloja. Torneja on suunnitteilla esimerkiksi Kalasatamaan, Pasilaan ja Jätkäsaareen. Minne torneja voisi mielestäsi rakentaa?
Kantakaupungin ulkopuolelle rakennettaville alueille, kuten Pasilaan ja Kalasatamaan.
Periaatteessa minne vain eli myös nykyisen kantakaupungin läheisyyteen.
Ei minnekään.
9.Helsingin Energian tavoitteena on leikata päästöjään viidenneksellä vuoteen 2020 mennessä. Mikä seuraavista kuvaa parhaiten asennoitumistasi tavoitteeseen?
Päästöjä on vähennettävä, vaikka se nostaisi Helsingin Energian tuottaman sähkön hintaa reilustikin.
Tavoite on sinänsä hyvä, mutta päästötalkoot eivät saa näkyä liikaa energian hinnassa.
Tavoite on liian kova, tavoitteen toteuttaminen nostaisi sähkön ja energian hintaa liikaa ja vaikeuttaisi Helsingin Energian kilpailukykyä.
10.Kannatatko ruuhkamaksua Helsinkiin?
Kyllä
Ei
11.Kaupunginvaltuusto lyttäsi kesäkuussa Vallilanlaakson joukkoliikennekadun. Mitä pitkään valmistellulle hankkeelle pitäisi mielestäsi tulevalla valtuustokaudella tehdä?
Hankkeen valmistelu pitää käynnistää uudelleen niin, että alueelle voidaan rakentaa ensin bussiliikenteen ja myöhemmin myös raideliikenteen mahdollistava joukkoliikennekatu.
Hankkeen valmistelu pitää käynnistää uudelleen niin, että alueen vanhaan ratapohjaan luodaan maisemoitu ratikkareitti.
Ei mitään.
12.Mitä mieltä olet väittämästä: Hämeentielle pitäisi rakentaa polkupyöräväylä, vaikka tila otettaisiin pois autoilijoilta.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
13.Joillain Helsingin alueilla lähikoulu kelpaa vain alle puolelle perheistä. Mitä mieltä olet väittämästä: vanhempien oikeutta valita lasten koulu pitäisi rajoittaa?
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
14.Helsingin väestöstä noin 10 prosenttia on maahanmuuttajataustaisia. Mitä mieltä olet väittämästä: Helsinki on onnistunut maahanmuuttajien kotouttamisessa.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
15.Pitäisikö maahanmuuttajalasten osuudelle koululuokasta olla kiintiöt?
Kyllä
Ei

Yleiset arvo- ja asennekysymykset

16.Kotikuntani palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
17.Jos kunnassani tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata kunnallisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
18.Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
19.Nykyisen kaltaiset kunnalliset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
20.Kotikuntani päätöksenteossa pitää vaalia perinteisiä suomalaisia arvoja.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
21.Eduskunta hyväksyi vuonna 2009 lain, joka mahdollistaa parisuhteensa rekisteröineille homo- ja lesbopareille perheen sisäisen adoption. Homo- ja lesboparien pitää saada oikeus myös perheen ulkopuoliseen adoptioon.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
22.Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntani keskustaan, tarjous pitää hyväksyä.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
23.Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä
24.Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Antti LangeAntti Lange: ...

omaa turvallista atomienergiaa täytyy kehittää edelleen

25.Kaikessa kotikuntani päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.
Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
Ei samaa mieltä eikä eri mieltä
Jokseenkin eri mieltä
Täysin eri mieltä

Antti LangeAntti Lange: ...

Olisi järjetöntä jäädä ulkomaisen hyvin vaarallisen atomienergian varaan "vihreällä" sinisilmäisyydellä