Vaalikone.fi - Kuntavaalit 2012

HS.fi

Kuntavaalit 2012 – Tulospalvelu »

Vastaa kysymyksiin: Hyvinkää

Vaalikoneen tilanne

Otos: 3099

Sopivimmiksi lasketut ehdokkaat

1 Karhusaari Timo PS 2,4%
2 Poikolainen Jutta KOK 2,4%
3 Lampinen Pia SDP 2,1%
4 Wartiovaara Timo KOK 2,1%
5 Tanner Juha RKP 2,1%

Sopivimmiksi lasketut puolueet

1 RKP 27,5%
2 Kokoomus 19,9%
3 Kristillisdemokraatit 11,6%
4 SKP 10,1%
5 Perussuomalaiset 7,1%

Kysymykset

 • Ehdokkaita 289
 • vastanneita 191
 • vastausprosentti 66,1 %

Taustakysymykset

Taustakysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Tietoja käytetään vastausten analysointiin ja tiedot julkaistaan vastausten kanssa HS.fi:ssä. Niistä ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa.

Sukupuoli:

Kysymykset
 1. Kuntauudistustyöryhmä esittää Hyvinkään ja Riihimäen yhdistämistä sekä pienempien Lopin ja Hausjärven liittämistä kokonaisuuteen. Mitkä olisivat mieluisimmat liitoskumppanit Hyvinkäälle?

  Asialla on minulle:

 2. Hyvinkään Hämeenkadun lounaispäätä keskustan kohdalla on kaavailtu kävelykaduksi. Kannatatko suunnitelmaa?

  Asialla on minulle:

 3. Hyvinkää on valtaosin rakentunut keskustansa ympärille. Kaupungissa käydään keskustelua keskustan ja kylien suhteesta. Mitä mieltä olet yhdyskuntarakenteen kehittämisestä?

  Asialla on minulle:

 4. HUS ja Hyvinkää suunnittelevat uudistuksia Hyvinkään sairaalaan. Kaupungin perusterveydenhuolto saatetaan keskittää sairaalan alueelle. Yhteistyö erikoissairaanhoidon kanssa helpottuisi, mutta palvelut siirtyisivät keskustasta sivuun. Kannatatko keskittämistä?

  Asialla on minulle:

 5. Uudenmaan kuntien enemmistö kannattaa noin 14 kunnan yhteishallinnon selvittämistä. Millainen kuntien metropolialueesta pitäisi tehdä?

  Asialla on minulle:

 6. Tulisiko lailla säätää yläraja luokkien oppilasmäärälle peruskouluissa?

  Asialla on minulle:

 7. Pitääkö perheellä olla oikeus saada lapsi kunnalliseen päivähoitoon, vaikka toinen vanhemmista on kotona?

  Asialla on minulle:

 8. Mitä kiinteistöverolle pitäisi tehdä kunnassanne?

  Asialla on minulle:

 9. Mitä mieltä olette joukkoliikenteen lippujen hinnoista?

  Asialla on minulle:

 10. Tärkeistä kysymyksistä tulisi järjestää entistä enemmän kunnallisia kansanäänestyksiä.

  Asialla on minulle:

 11. Jos kunnan tulot eivät riitä palveluiden rahoittamiseen, mihin keinoon tulisi ensisijaisesti turvautua?

  Asialla on minulle:

 12. Osa kunnista säästää rahaa sammuttamalla katuvalot yöaikaan. Mielestäni tämä on hyvä tapa saada aikaan säästöjä.

  Asialla on minulle:

 13. Pitäisikö kotikuntasi poistaa terveyskeskusmaksu lääkärissä käynneistä?

  Asialla on minulle:

 14. Jos kunnan pitää säästää, mistä seuraavista vaihtoehdoista säästäisitte ensimmäisenä?

  Asialla on minulle:

 15. Pitäisikö kunnallisten palveluiden olla auki myös arki-iltaisin?

  Asialla on minulle:

Yleiset arvo- ja asennekysymykset

Yleiset arvo- ja asennekysymykset selvittävät ehdokkaiden arvomaailmaa. Kysymysten käsittelemät asiat eivät kaikki liity kuntien tehtäviin.

 1. Kotikuntani palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

  Asialla on minulle:

 2. Jos kunnassani tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata kunnallisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

  Asialla on minulle:

 3. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

  Asialla on minulle:

 4. Nykyisen kaltaiset kunnalliset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

  Asialla on minulle:

 5. Kotikuntani päätöksenteossa pitää vaalia perinteisiä suomalaisia arvoja.

  Asialla on minulle:

 6. Eduskunta hyväksyi vuonna 2009 lain, joka mahdollistaa parisuhteensa rekisteröineille homo- ja lesbopareille perheen sisäisen adoption. Homo- ja lesboparien pitää saada oikeus myös perheen ulkopuoliseen adoptioon.

  Asialla on minulle:

 7. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntani keskustaan, tarjous pitää hyväksyä.

  Asialla on minulle:

 8. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

  Asialla on minulle:

 9. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

  Asialla on minulle:

 10. Kaikessa kotikuntani päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

  Asialla on minulle: