Vaalikone.fi - Kuntavaalit 2012

HS.fi

Kuntavaalit 2012 – Tulospalvelu »

Vastaa kysymyksiin: Mäntsälä

Vaalikoneen tilanne

Otos: 1193

Sopivimmiksi lasketut ehdokkaat

1 Lempola Heikki KD 4,1%
2 Parkkinen Jukka PS 3,1%
3 Lindqvist Rami PS 2,5%
4 Kärkkäinen Pekka PS 2,5%
5 Lu Anne-Mari KOK 2,5%

Sopivimmiksi lasketut puolueet

1 Kristillisdemokraatit 39,3%
2 Perussuomalaiset 19,1%
3 SDP 10,9%
4 RKP 9,4%
5 Vihreät 7,5%

Kysymykset

 • Ehdokkaita 187
 • vastanneita 108
 • vastausprosentti 57,8 %

Taustakysymykset

Taustakysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Tietoja käytetään vastausten analysointiin ja tiedot julkaistaan vastausten kanssa HS.fi:ssä. Niistä ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa.

Sukupuoli:

Kysymykset
 1. Kuntauudistustyöryhmä esittää Pukkilan ja Pornaisten liittämistä Mäntsälään. Mitkä olisivat parhaat liitoskumppanit Mäntsälälle?

  Asialla on minulle:

 2. Mäntsälän kunnallisvero on 19,75, joka on yksi kehyskuntien korkeimpia. Investointien, kuten uusien koulujen, takia kunnalla on paineita korottaa veroa, mutta 20 prosentin merkkipaalu ylittämistä kavahdetaan. Mitä mieltä olet verotuksesta?

  Asialla on minulle:

 3. Isojen erikoiskauppojen puutteen takia mäntsäläläiset asioivat paljon naapurikuntien ja Helsingin kaupoissa. Toisaalta suurten markettien puuttumisen takia kunnan keskusta on säilyttänyt oman ilmeensä. Nyt Mäntsälään avattiin yksi hypermarket ja toiselle etsitään paikkaa. Mitä ajattelet kehityksestä?

  Asialla on minulle:

 4. Mäntsälässä myönnetään kaava-alueen ulkopuolelle rakennettavien asuntojen poikkeuslupia kehyskunnista toiseksi eniten (Vuoden 2010 tieto). Mitä ajattelet Mäntsälän rakentamisen suunnasta?

  Asialla on minulle:

 5. Mäntsälään on pitkään kaavailtu uutta uimahallia. Pitäisikö päätös uuden hallin rakentamisesta tehdä alkavalla valtuustokaudella?

  Asialla on minulle:

 6. Uudenmaan kuntien enemmistö kannattaa noin 14 kunnan yhteishallinnon selvittämistä. Millainen kuntien metropolialueesta pitäisi tehdä?

  Asialla on minulle:

 7. Tulisiko lailla säätää yläraja luokkien oppilasmäärälle peruskouluissa?

  Asialla on minulle:

 8. Pitääkö perheellä olla oikeus saada lapsi kunnalliseen päivähoitoon, vaikka toinen vanhemmista on kotona?

  Asialla on minulle:

 9. Mitä kiinteistöverolle pitäisi tehdä kunnassanne?

  Asialla on minulle:

 10. Mitä mieltä olette joukkoliikenteen lippujen hinnoista?

  Asialla on minulle:

 11. Tärkeistä kysymyksistä tulisi järjestää entistä enemmän kunnallisia kansanäänestyksiä.

  Asialla on minulle:

 12. Jos kunnan tulot eivät riitä palveluiden rahoittamiseen, mihin keinoon tulisi ensisijaisesti turvautua?

  Asialla on minulle:

 13. Osa kunnista säästää rahaa sammuttamalla katuvalot yöaikaan. Mielestäni tämä on hyvä tapa saada aikaan säästöjä.

  Asialla on minulle:

 14. Pitäisikö kotikuntasi poistaa terveyskeskusmaksu lääkärissä käynneistä?

  Asialla on minulle:

 15. Jos kunnan pitää säästää, mistä seuraavista vaihtoehdoista säästäisitte ensimmäisenä?

  Asialla on minulle:

Yleiset arvo- ja asennekysymykset

Yleiset arvo- ja asennekysymykset selvittävät ehdokkaiden arvomaailmaa. Kysymysten käsittelemät asiat eivät kaikki liity kuntien tehtäviin.

 1. Kotikuntani palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

  Asialla on minulle:

 2. Jos kunnassani tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata kunnallisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

  Asialla on minulle:

 3. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

  Asialla on minulle:

 4. Nykyisen kaltaiset kunnalliset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

  Asialla on minulle:

 5. Kotikuntani päätöksenteossa pitää vaalia perinteisiä suomalaisia arvoja.

  Asialla on minulle:

 6. Eduskunta hyväksyi vuonna 2009 lain, joka mahdollistaa parisuhteensa rekisteröineille homo- ja lesbopareille perheen sisäisen adoption. Homo- ja lesboparien pitää saada oikeus myös perheen ulkopuoliseen adoptioon.

  Asialla on minulle:

 7. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntani keskustaan, tarjous pitää hyväksyä.

  Asialla on minulle:

 8. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

  Asialla on minulle:

 9. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

  Asialla on minulle:

 10. Kaikessa kotikuntani päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

  Asialla on minulle: