Vaalikone.fi - Kuntavaalit 2012

HS.fi

Kuntavaalit 2012 – Tulospalvelu »

Vastaa kysymyksiin: Pornainen

Vaalikoneen tilanne

Otos: 428

Sopivimmiksi lasketut ehdokkaat

1 Nurmi Janne-Pekka SDP 13,8%
2 Kanerva Pasi SDP 7,7%
3 Pajunen Juha SDP 6,5%
4 Palmgren Vesa SDP 4,9%
5 Liu Päivi SDP 4,4%

Sopivimmiksi lasketut puolueet

1 Keskusta 32,0%
2 SDP 31,5%
3 Vihreät 22,4%
4 Kokoomus 14,1%

Kysymykset

 • Ehdokkaita 62
 • vastanneita 30
 • vastausprosentti 48,4 %

Taustakysymykset

Taustakysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Tietoja käytetään vastausten analysointiin ja tiedot julkaistaan vastausten kanssa HS.fi:ssä. Niistä ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa.

Sukupuoli:

Kysymykset
 1. Kuntauudistustyöryhmä esittää Pornaisten ja Pukkilan liittämistä Mäntsälään. Mitkä olisivat parhaat liitoskumppanit?

  Asialla on minulle:

 2. Tulisiko lailla säätää yläraja luokkien oppilasmäärälle peruskouluissa?

  Asialla on minulle:

 3. Pitääkö perheellä olla oikeus saada lapsi kunnalliseen päivähoitoon, vaikka toinen vanhemmista on kotona?

  Asialla on minulle:

 4. Mitä kiinteistöverolle pitäisi tehdä kunnassanne?

  Asialla on minulle:

 5. Pitäisikö kouluissa olla kerran viikossa kasvisruokapäivä, jolloin tarjotaan vain kasviruokaa liha- ja kalaruoan sijaan?

  Asialla on minulle:

 6. Tärkeistä kysymyksistä tulisi järjestää entistä enemmän kunnallisia kansanäänestyksiä.

  Asialla on minulle:

 7. Jos kunnan tulot eivät riitä palveluiden rahoittamiseen, mihin keinoon tulisi ensisijaisesti turvautua?

  Asialla on minulle:

 8. Osa kunnista säästää rahaa sammuttamalla katuvalot yöaikaan. Mielestäni tämä on hyvä tapa saada aikaan säästöjä.

  Asialla on minulle:

 9. Pitäisikö kotikuntasi poistaa terveyskeskusmaksu lääkärissä käynneistä?

  Asialla on minulle:

 10. Jos kunnan pitää säästää, mistä seuraavista vaihtoehdoista säästäisitte ensimmäisenä?

  Asialla on minulle:

 11. Pitäisikö kunnallisten palveluiden olla auki myös arki-iltaisin?

  Asialla on minulle:

 12. Kotihoidontuen kuntalisää pitää leikata.

  Asialla on minulle:

 13. Mitä mieltä olette väittämästä: Suurten kauppakeskusten syntymistä taajamien ulkopuolelle tulee jarruttaa kaavoituksen keinoin.

  Asialla on minulle:

 14. Mihin suuntaan kuntanne pitäisi kehittyä?

  Asialla on minulle:

 15. Kunta voi halutessaan antaa kuntalaisille palveluseteleitä, joilla kuntalaiset voivat hankkia palvelut haluamastaan paikasta. Mitä mieltä olette palveluseteleistä?

  Asialla on minulle:

Yleiset arvo- ja asennekysymykset

Yleiset arvo- ja asennekysymykset selvittävät ehdokkaiden arvomaailmaa. Kysymysten käsittelemät asiat eivät kaikki liity kuntien tehtäviin.

 1. Kotikuntani palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

  Asialla on minulle:

 2. Jos kunnassani tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata kunnallisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

  Asialla on minulle:

 3. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

  Asialla on minulle:

 4. Nykyisen kaltaiset kunnalliset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

  Asialla on minulle:

 5. Kotikuntani päätöksenteossa pitää vaalia perinteisiä suomalaisia arvoja.

  Asialla on minulle:

 6. Eduskunta hyväksyi vuonna 2009 lain, joka mahdollistaa parisuhteensa rekisteröineille homo- ja lesbopareille perheen sisäisen adoption. Homo- ja lesboparien pitää saada oikeus myös perheen ulkopuoliseen adoptioon.

  Asialla on minulle:

 7. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntani keskustaan, tarjous pitää hyväksyä.

  Asialla on minulle:

 8. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

  Asialla on minulle:

 9. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

  Asialla on minulle:

 10. Kaikessa kotikuntani päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

  Asialla on minulle: