Vaalikone.fi - Kuntavaalit 2012

HS.fi

Kuntavaalit 2012 – Tulospalvelu »

Vastaa kysymyksiin: Vantaa

Vaalikoneen tilanne

Otos: 19504

Sopivimmiksi lasketut ehdokkaat

1 Rosbäck-Mikkonen Heidi VIHR 1,7%
2 Nieminen Johannes PS 1,3%
3 Kuula Markku KOK 1,2%
4 Salonius Marja KD 1,1%
5 Anttila Sara KOK 1,0%

Sopivimmiksi lasketut puolueet

1 Pro Vantaa 20,7%
2 Muutos 2011 19,3%
3 Piraattipuolue 13,8%
4 SKP 8,6%
5 Vasemmistoliitto 6,9%

Kysymykset

 • Ehdokkaita 643
 • vastanneita 507
 • vastausprosentti 78,8 %

Taustakysymykset

Taustakysymyksiin vastaaminen on vapaaehtoista. Tietoja käytetään vastausten analysointiin ja tiedot julkaistaan vastausten kanssa HS.fi:ssä. Niistä ei voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa.

Sukupuoli:

Kysymykset
 1. Vantaa on Suomen suurista kaupungeista velkaisin ja täyttää velkaantumiseen liittyvät kriisikunnan kriteerit. Mihin keinoon pitäisi ensisijaisesti turvautua, jos tulot eivät riitä palvelujen rahoittamiseen?

  Asialla on minulle:

 2. Vantaa on tehnyt velkaohjelman: kolmessa vuodessa on karsittava menoja 40 miljoonaa. Vantaan kuntaveroprosentti on 19, ja sen korottaminen 20:een tuottaisi noin 40 miljoonan euron lisätulot vuodessa. Mitä mieltä olet väittämästä: Vantaan pitäisi säästöjen sijaan nostaa veroprosenttia?

  Asialla on minulle:

 3. Kuntauudistustyöryhmä esittää Vantaan liittämistä Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Sipoon kanssa metropolialueen suurkunnaksi. Mitä Vantaalle pitäisi tehdä?

  Asialla on minulle:

 4. Uudenmaan kuntien enemmistö kannattaa noin 14 kunnan yhteishallinnon selvittämistä. Millainen kuntien metropolialueesta pitäisi tehdä?

  Asialla on minulle:

 5. Vantaa hakee säästöjä palvelujen ulkoistamisesta. Yrityksiltä voi harkita ostettaviksi terveyspalveluita, lasten päivähoitoa, koulujen ateriapalveluita ja lastensuojelun sijoituspaikkoja. Mitä mieltä olet väittämästä: palveluiden ulkoistaminen tehostaa niiden tuottamista ja säästää rahaa.

  Asialla on minulle:

 6. Vantaan terveysasemista Hakunila on yksityisen Attendon ylläpitämä. Asemista ainakin Länsimäkeä, Hakunilaa, Martinlaaksoa, Korsoa ja Koivukylää uhkaa alasajo. Mitä terveysasemille pitäisi tehdä?

  Asialla on minulle:

 7. Terveyskeskusmaksun poistaminen aiheuttaisi Vantaan kaupungille noin yhden miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Mitä mieltä olet väittämästä: terveyskeskusmaksu pitäisi poistaa?

  Asialla on minulle:

 8. Kouluista vastaavan Vantaan sivistystoimen on säästettävä neljässä vuodessa 10 miljoonaa euroa. Mitä mieltä olet väittämästä: kouluista ei saa säästää, säästöt on otettava muualta.

  Asialla on minulle:

 9. Vantaa maksaa runsaan 200 euron kotihoidon lisää eli Vantaa-lisää alle kaksivuotiaista. Mitä kotihoidon lisälle pitäisi tehdä?

  Asialla on minulle:

 10. Koulujen luomuruokaan ei tahdo liietä rahaa Vantaalla. Ulkomaisen jauhelihan käyttö on tuohduttanut vanhempia. Mitä mieltä olet väittämästä: luomuruokaan ja kasvisvaihtoehtoihin on saatava lisää rahaa, jonka voi ottaa muualta.

  Asialla on minulle:

 11. Vantaa on aikeissa karsia rakentamistaan lähes puoleen viime vuosista eli 90 miljoonaan euroon vuodessa. Mihin rakennusrahat tulisi mieluiten käyttää (valitse yksi vaihtoehto)?

  Asialla on minulle:

 12. Vantaalle valmistui viime vuonna yli 2 100 uutta asuntoa, joista vuokra-asuntojen osuus oli noin kolmannes eli 784. Mitä mieltä olet vuokra-asuntojen määrästä Vantaalla?

  Asialla on minulle:

 13. Vantaalla on työpaikkoja enemmän kuin työikäisiä. Silti Vantaan työttömyysprosentti on pääkaupunkiseudun korkein. Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä: Vantaan tulee keskittyä hankkimaan suorittavan tason työpaikkoja?

  Asialla on minulle:

 14. Vantaa haluaa vähentää syrjäytyneisyyttä ja poistaa pitkäaikaisasunnottomuuden. Miten kaupungin tulisi toimia?

  Asialla on minulle:

 15. Vantaa on aikeissa karsia vanhusten ja vammaisten palveluista. Mitä mieltä olet seuraavasta väittämästä: vanhuksia tulee siirtää kotiin laitospaikoilta ja palvelutalot tulee antaa yksityisten hoidettaviksi, jos se säästää rahaa?

  Asialla on minulle:

Yleiset arvo- ja asennekysymykset

Yleiset arvo- ja asennekysymykset selvittävät ehdokkaiden arvomaailmaa. Kysymysten käsittelemät asiat eivät kaikki liity kuntien tehtäviin.

 1. Kotikuntani palveluita tulisi ulkoistaa entistä enemmän yksityisten yritysten tuotettavaksi.

  Asialla on minulle:

 2. Jos kunnassani tulee eteen tilanne, jossa on välttämätöntä joko leikata kunnallisia palveluita ja sosiaalietuuksia tai korottaa veroja, veronkorotukset ovat parempi vaihtoehto.

  Asialla on minulle:

 3. Suuret tuloerot ovat hyväksyttäviä, jotta erot ihmisten lahjakkuudessa ja ahkeruudessa voidaan palkita.

  Asialla on minulle:

 4. Nykyisen kaltaiset kunnalliset palvelut ja sosiaalietuudet ovat pitemmän päälle liian raskaita julkiselle taloudelle.

  Asialla on minulle:

 5. Kotikuntani päätöksenteossa pitää vaalia perinteisiä suomalaisia arvoja.

  Asialla on minulle:

 6. Eduskunta hyväksyi vuonna 2009 lain, joka mahdollistaa parisuhteensa rekisteröineille homo- ja lesbopareille perheen sisäisen adoption. Homo- ja lesboparien pitää saada oikeus myös perheen ulkopuoliseen adoptioon.

  Asialla on minulle:

 7. Jos valtio tarjoaa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen perustamista kotikuntani keskustaan, tarjous pitää hyväksyä.

  Asialla on minulle:

 8. Kouluissa kohdellaan koululaisia liian lepsusti. Tiukempi kuri tekisi kouluista parempia.

  Asialla on minulle:

 9. Talouskasvu ja työpaikkojen luominen tulisi asettaa ympäristöasioiden edelle, silloin kun nämä kaksi ovat keskenään ristiriidassa.

  Asialla on minulle:

 10. Kaikessa kotikuntani päätöksenteossa pitäisi arvioida vaikutukset ympäristöön ja tarvittaessa luopua ympäristölle haitallisista hankkeista.

  Asialla on minulle: